Στις 31 Ιουλίου οι Ιχνευτές επιστρέφουν στον τόπο του μύθου.Σας καλούμε σε μια μαγευτική - ανεπανάληπτη εμπειρία!

ixneytes-2021
ixneytes-2021

Οι άνθρωποι του Ziria Festival ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους όσοι συνετέλεσαν για να μπορεί να γίνει αυτή η ανακοίνωση, για την από από κοινού, με το Δήμο Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης, διοργάνωση ενός ...ονείρου!


Ziria Festival - Η Ιστορία μας...

website2021

Ziria 2021: Revolution Postponed...

poster2019-02

Ziria 2019 - Poster

29-30-31 Αυγούστου 2019

poster2019-03

Ziria 2019 - Line-Up

...

poster2019-01

Ziria 2019 - Poster

29-30-31 Αυγούστου 2019

website2019

Ziria 2019 - Website

poster2018-01

Ziria 2018 - Poster 01

23-24-25 Αυγούστου 2018

poster2018-02

Ziria 2018 - Poster 02

23-24-25 Αυγούστου 2018

poster2018-03

Ziria 2018 - Line-Up

...

website2018

Ziria 2018 - Website

poster2017-01

Ziria 2017 - Poster 01

24-25-26 Αυγούστου 2017

poster2017-02

Ziria 2017 - Line-Up

24-25-26 Αυγούστου 2017

website2017

Ziria 2017 - Website

poster2016-01

Ziria 2016 - Poster & Line-Up

25-26-27 Αυγούστου 2016

website2016

Ziria 2016 - Website

poster2015-01

Ziria 2015 - Poster & Line-Up

27-28-29 Αυγούστου 2015

poster2014-01

Ziria 2014 - Poster & Line-Up

28-29-30 Αυγούστου 2014

website2014

Ziria 2014 - Website

poster2013-01

Ziria 2013 - Poster & Line-Up

29-30-31 Αυγούστου 2013

website2013

Ziria 2013 - Website

poster2012-01

Ziria 2012 - Poster & Line-Up

24-25 Αυγούστου 2012

website2012

Ziria 2016 - Website

poster2011-01

Ziria 2011 - Poster & Line-Up

26-27 Αυγούστου 2011

website2011

Ziria 2011 - Website

poster2010-01

Ziria 2010 - Poster & Line-Up

27-28 Αυγούστου 2010

website2010

Ziria 2010 - Website

poster2009-01

Ziria 2009 - Poster & Line-Up

29 Αυγούστου 2009

©2021 ZiriaFestival